HomeVisie en begeleidingOpleidingeneShopFoto gallerijArtikelenDeutschEnglisch
Piet Schipper, Sportbegeleiding
Begeleiding - Training - Organisatie
IJs in Haarlem
Weissensee - Voorbereidingen
Energetisch Stretchen
EĆ©nmaal 125% inzet en verloren voor tosport?
Algemeen
Schaatsen
Basketbal
Voeding
Training
Voeding

 

Sport en voeding

Het bedrijven van sport kan incidenteel en stelselmatig gebeuren en in beide gevallen wordt verbetering van prestaties en gezondheid beoogd.
De extra belasting,die aan het lichaam wordt opgelegd,vraagt ook extra energie ten behoeve van de te verrichten prestaties en opbouw c.q. herstel van lichaamsweefsels.

 We hebben gezien,dat de energiebronnen in onze dagelijkse voeding bestaan uit koolhydraten en vetten,waarvan de eerste verreweg de belangrijkste zijn en wel om de volgende redenen:

  • De verbranding van koolhydraten levert grofweg tweemaal zoveel energie als die van vetten.
  • Bij de verbranding doen koolhydraten naar verhouding minder beroep op zuurstof dan vetten.
  • De omzetting van koolhydraten in dit verbrandingsproces vindt ook sneller plaats dan die van vetten.Ze zijn snel toegankelijk zowel direct(monosacchariden) als indirect(vanuit de glycogeendepots)

Vooral in de duursport zijn extra hoeveelheden koolhydraten hard nodig.In de krachtsport spelen de koolhydraten relatief een minder belangrijke rol en ligt het accent meer op de eiwitten.
Voor een goede verbranding(lees:energiegebruik)van koolhydraten zijn vetten essentieel.

En daarnaast zijn eiwitten zowel in de duur- als krachtsport van wezenlijk belang als bouwstenen voor herstel en opbouw van lichaamsweefsels.
Extra mineralen,in het bijzonder kalium,magnesium en ijzer zijn nodig naast de vitaminen B1, B2,B6 en A en last but not least een isotone drank als Thermojetics,welke op natuurlijke wijze de in het lichaam aanwezige vetreserves mobiliseert en converteert in voor het lichaam direct aanspreekbare suikers als energiebron.
Het herstel van de sportbeoefenaar na zijn of haar sportieve prestaties verloopt duidelijk veel sneller bij gebruik van Herbalife-produkten,omdat hierin aandacht is geschonken aan alle essentiële voedingselementen in de juiste hoeveelheden,samenstelling en verhoudingen.
Het moge duidelijk zijn,dat sportbeoefening inspanning vergt,die de normale dagelijkse te boven gaat en dus ook meer energie vraagt.In de praktijk betekent dit: Meer voeding om te voorzien in deze toename van energiebehoefte.

De inspanning van het lichaam tijdens sportbeoefening wordt geleverd door zijn spierstelsel en deze is dan ook de grootste afnemer van de energiebronnen,die zowel uit de voeding als de depots worden aangereikt.
Deze depots kunnen wij onderverdelen in glycogeendepots(in lever en spieren) en vetdepots.
Tijdens het beoefenen van sport wordt een beroep gedaan op de in ons bloed circulerende glucose,dat voortdurend aangevuld wordt vanuit de glycogeendepots in een dynamische wisselwerking en verder vanuit de in ons maagdarmstelsel aanwezige voeding.Bij voldoende aanvoer van zuurstof nemen vetten ook deel aan deze verbranding:Aërobe metabolisme. In het algemeen kan men stellen,dat naarmate de geleverde inspanning groter wordt het aandeel van de vetten in de verbranding minder wordt. Van een anaërobe verbranding spreekt men,indien te weinig zuurstof ter beschikking staat en melkzuur vrijkomt bij de verbranding.Deze verbranding is ook minder efficiëent dan de aërobe,omdat de energieopbrengst geringer is.

Indien de glycogeendepots fors worden aangesproken bij flinke inspanning en leeg dreigen te raken,wordt een beroep gedaan op de andere energiebronnen: Vetten en zelfs eiwitten.En dat moet worden voorkomen,omdat sportbeoefening nu eenmaal om een efficiënte energiestofwisseling vraagt en het spierstelsel(eiwitten!) onaangetast dient te blijven.
En hoe bereiken wij dat?
Ongetrainde mensen hebben een glycogeendepot,dat toereikend is voor 1-1½ uur training.
Deze glycogeenvoorraden kunnen worden vergroot door training en aanpassing van de voeding,waardoor prestatieduur en -intensiteit worden verhoogd(Naast toename van spiermassa,bewegingscoördinatie, reactiesnelheid,etc.).
Onder invloed van langdurige,rustige en gelijkmatige training zonder pieken doen de vetzuren(uit vetten)zoals gezegd mee aan de verbranding,zodat de glycogeendepots minder snel worden aangesproken.Koolhydraatrijke "tussendoortjes" brengen de glycogeendepots dan weer snel op peil.
P.S.Koolhydraten nemen naar verhouding een groter volume in dan vetten, dus verdeel de voedselopname van koolhydraatrijke voeding over meerdere porties per dag om de maag wat te ontlasten.

De krachtsporter(bodybuilder,kogelstoter, gewichtheffer, bokser, turner, sprinter, 500 m.schaatser,skiër,etc.)beschikt over veel spiermassa,gebruikt deze intensief en heeft bijgevolg een versterkte eiwitstofwisseling.De behoefte aan een eiwitrijke voeding is dan ook duidelijk(1½-2 g/kg/24 uur),maar dat mag dan weer niet ten koste gaan van de koolhydraten in zijn voeding(minimaal 55% van de totale energieopname),want anders worden de lichaamseigen eiwitten(spieren!) aangesproken!
De verhoogde behoefte aan eiwitten vraagt extra vitaminen B2, B6 en A.

De duursporter(1500 m.schaatser, triathlon-athleet, marathonloper, wielrenner(op de weg), Langlaufer, snelwandelaar, roeier, bergbeklimmer, >400 m.wedsrijdzwemmer,etc.)heeft naar verhouding een meer koolhydraatrijke voeding nodig.In combinatie met trainingsarbeid krijgt hij of zij de beschikking over grote glycogeendepots,nodig om hypoglycaemieën te voorkomen tijdens grote inspanning.Direct na intensieve training of zware wedstrijd is het zaak om veel koolhydraten op te nemen om de glycogeenvoorraad snel weer aan te vullen.Dit beleid draagt er toe bij,dat de bereikte depotcapaciteit die van vóór training of wedstrijd zelfs kan overschrijden.Een optimaal effect wordt bereikt door de koolhydraatopname gedurende één week vóór een belangrijke wedstrijd te verhogen tot 70% van de totale energieopname bij gelijktijdige verlaging van de trainingsarbeid(tapering off). Extra vitamine B1 is nodig voor een versterkte koolhydraatstofwisseling.

De team- en spelsporter(voetballer, tennisser, volleyballer,hockeyer, squasher, tafeltennisser,waterpoloër,etc.) staat voor wat zijn energievoorziening betreft tussen de kracht- en duursporter in.Hij of zij behoeft een koolhydraatrijke voeding.

 


Home|Visie en begeleiding|Opleidingen|eShop|Foto gallerij|Artikelen|Deutsch|Englisch