HomeVisie en begeleidingOpleidingeneShopFoto gallerijArtikelenDeutschEnglisch
Piet Schipper, Sportbegeleiding
Begeleiding - Training - Organisatie
IJs in Haarlem
Weissensee - Voorbereidingen
Energetisch Stretchen
EĆ©nmaal 125% inzet en verloren voor tosport?
Algemeen
Schaatsen
Basketbal
Voeding
Training
Schaatsen

 

  • Diverse artikelen verschenen in IJS (uitgever TIEM - www.tiem.biz)
  • Videoband met boek 'van Cruck tot Crack' (uitgever Tirion) naar aanleiding van TV programma op Veronica

Hieronder een artikel dat ik geschreven heb en geplaatst is in Marathon Magazine

Training 1

Inleiding

Het is praktisch onmogelijk om vrijwel ongetraind een lange toertocht van meer dan 50 kilometer te rijden. Om met succes de gestelde doelen te volbrengen, moet vooraf de nodige trainingsarbeid worden verricht; uw lichaam is immers onder normale schaatsomstandigheden zo’n zeven tot tien uur in beweging. De inspanning die moet worden geleverd is daarnaast sterk afhankelijk van externe factoren, zoals kou, wind, sneeuw, ijskwaliteit etc. In principe is het mogelijk dat een totaal ongetraind iemand die de TV-reportage van de Weissensee ziet en op de nobele gedachte komt, dit volgend jaar ook eens te proberen, inderdaad een jaar later met plezier 150 of 200 kilometer kan schaatsen. Maar daar moet wel voor worden getraind, want u moet uw lichaam en geest trainen om zeven tot tien uur actief te zijn. Daar willen wij u bij helpen. In een serie van vier artikelen met trainingsadviezen en een afsluitende toelichting geven wij u praktische tips om een grote toertocht te kunnen schaatsen. Alle artikelen zijn reeds een keer gepubliceerd in het Marathon Magazine. De serie artikelen zijn geschreven door Piet Schipper, voorzitter van de NSTV, de Nederlandse Schaatstrainers Vereniging.


Training 1 Schaatstraining en regeneratie

We beginnen de serie met een aantal aandachtspunten. In bijgaande tekeningen wordt duidelijk, dat er veel elementen zijn die een prestatie kunnen beïnvloeden. Deze elementen worden in dit artikel aangegeven en worden later behandeld.

 


Schaatstraining en regeneratie bevat o.a. de volgende onderwerpen:

*Een goede “houding” in het menselijk lichaam.
Dit betekent dat in ieder geval een goede bekkenbalans wordt bereikt door een rek- en krachtprogramma volgens de theorie van Prof. Janda, Mensendieck of Feldenkrais.
*Coördinatie en training met de juiste techniek.
Dit betekent kennis van bewegen binnen de techniek training. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. In een ander artikel wordt hieraan meer aandacht besteed. Een goede praktische uitvoering van de techniek ontstaat al, wanneer de techniek in theorie goed wordt begrepen. Wanneer men de theorie begrijpt, zullen er al veel minder blessures ontstaan en worden betere prestaties geleverd.
*Een goede ademhaling.
Bij rust: een goede en rustige ademhaling omvat minder dan 15 ademhalingen per minuut.

1. Adem rustig in door de neus of mond.
2. Adem uit door de mond.
3. Houd de adem korte tijd even “vast” en begin dan weer met inademen.
Controle kan plaatsvinden met een CO2ntrol. = oefenen met een directe of indirecte feedback op een computer scherm.

* Een goede ademhaling bij arbeid.
De ademhaling zal in frequentie toenemen. Men kan aannemen dat de ademhaling vanaf een frequentie van 25 per minuut of hoger een intense arbeid aangeeft die veel energie zal kosten.
Een ademhaling kan er als volgt uitzien.
1. Adem rustig in door de neus of mond.
2. Adem uit door de mond.
3. Houdt de adem een korte tijd even “vast” en begin dan weer met inademen.

* Stress en ademen.
Stress en ademen hebben veel met elkaar te maken. Een slechte ademhaling ondersteunt vaak het ontstaan van stress. Bij het aanwezig zijn van stress, is de ademhaling vaak ontregeld. Negatieve stress bij sporters is vaak het gevolg van “overtraind” zijn. Bij de juiste controle zal het verschil duidelijk worden tussen een situatie van “overtraind” (chronisch vermoeid) zijn of het kunnen leveren van een optimale prestatie. Dan kan stress, die negatief is, vaak worden vermeden.

* Ademhaling en hartfrequentieveranderingen.
De hartfrequentie zal direct reageren op de ademhaling. Is de ademhaling goed dan zal de hartfrequentie lager zijn. Indien de ademhaling oppervlakkig slecht, snel of in hyperventilatie is, zal de hartfrequentie doorgaans hoger zijn. Dat maakt trainingscontrole via hartslagmeting soms niet helemaal betrouwbaar.
· Het gevoel in een “gezonde toestand” moet bepalend zijn.
Hartslagmeting geeft een betrouwbare situatie in een situatie waarin geen stress aanwezig is. Onthoudt daarom het gevoel van een dergelijke situatie en laat je, indien mogelijk, daardoor leiden. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Ook hier kan de Co2ntrol een hulpmiddel zijn.

* Overtraind of chronische vermoeid
Wat is chronische vermoeidheid ?
Chronische vermoeidheid is een toestand waarin het lichaam alle energie die nodig is om goed te functioneren, al vroeg op de dag heeft verbruikt. Ook kan het zijn dat er geheel geen energie meer voorhanden is bij het begin van de dag. Dit wordt ook wel een totale “burn-out” genoemd.

Voorkomen van chronische vermoeidheid
Er zijn verschillende mogelijkheden om chronische vermoeidheid te voorkomen. Het voert te ver om hierop diep in te gaan. In telegramstijl noemen wij een paar mogelijkheden.
1. Goed en gecontroleerd maar niet te intensief trainen.
2. Goede warming-up en cooling-down. Het liefst met zo weinig mogelijk energieverbruik.

Dit is mogelijk door gebruik te maken van nieuwe inzichten zoals:
- Opwarmen via infrarood warmte. Dit is zonnewarmte of warmte afgegeven door een instrument dat - niet zichtbaar - stralingswarmte produceert.
- Magneetveld Cel Regulatie. Met name bevordering van de celfuncties en het krijgen van een doorbloeding is goed mogelijk langs deze weg.
- Goede en rustige bewegingen, alsmede stretchen.

Behandelen chronische vermoeidheid
Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden. Ook nu voert het te ver om hierop dieper in te gaan, maar ook weer in telegramstijl een paar mogelijkheden.
1. Training alleen in lage intensiteiten. Dat betekent alleen de intensiteit, zoals die hoort bij niveau aëroob 1 of 2. In een ander artikel op deze website wordt dit nader uitgelegd.
2. Goede warming-up en cooling-down in zeer lage intensiteiten.
3. Therapie via infrarood warmte. Met name het verblijf in een “warme” omgeving is heilzaam. Ga dus naar een land waar de temperatuur “lekker” aanvoelt. De infrarode warmtestraling zal energie toevoeren. Pas op: te veel of te lange warmtestraling kost ook weer energie. Indien het niet mogelijk is om even naar een warm land te gaan, kan een z.g. infrarood warmtecabine een goed alternatief zijn.

Zoals in de introductie al is aangegeven zijn er veel meer factoren, die de prestatie beïnvloeden. Hiervoor verwijzen wij naar de andere artikelen op deze pagina ‘Voorbereiding”.

 


Home|Visie en begeleiding|Opleidingen|eShop|Foto gallerij|Artikelen|Deutsch|Englisch